Hoeveel Is Mijn Bedrijf Waard? Dat Is Simpeler Dan U Denkt

Published Feb 23, 21
6 min read

De Waardebepaling Van Uw Bedrijf

Eigenlijk zegt u met deze waarde: het is bedrijfseconomisch verantwoord om het bedrag van de waardering op tafel te leggen. Maar het ervoor krijgen (dus ook: ontvangen) is iets anders. verkoop bedrijf. Een voorbeeld. Roel houdt via zijn holding de aandelen in LOES BV. LOES doet verhuur, reparatie en onderhoud van landbouwmachines.

De zaken gaan al jaren goed. De omzet beweegt zich stabiel op een niveau van €350. 000 met een brutomarge van €280. 000. Roel werkt zo’n 70 tot 80 uur per week en vangt daarvoor een prima managementfee: €135. 000 per jaar. Het bedrijf is gevestigd in een eigen bedrijfspand.

Waardebepaling Van Uw Bedrijf - Aan- & Verkopen Bedrijf

Bedrijf Verkopen? Drie Tips Voor Maximale WaardeOnderneming Verkopen: Discreet, Succesvol En Snel.

Tot de inventaris behoort 45 stuks apparaten en machines voor transport, zaaien, maaien, oogsten, spuiten, ploegen enzovoorts. De geschatte waarde in het economisch verkeer is €225. 000 en is inmiddels (fiscaal) afgeschreven. En Roel zelf? Die vindt het welletjes en wil graag met Ria een bezoek gaan brengen aan de kinderen in Nieuw Zeeland en Australië.

Waardebepaling Van Uw Bedrijf - Aan- & Verkopen BedrijfBedrijfswaardering: Bedrijf Kopen Of Verkopen

Deze komt uit op €650. 000. Dit onder diverse aannames: een reële personele bezetting en arbeidsvergoeding, een reële doorbelasting van het gebruik van de onroerend goederen (erf en opstal). De koper verwerft bij betaling een rendement op zijn eigen vermogen van 17,5%. Gelet op het toekomstperspectief van LOES een prima vergoeding.

Hoeveel Is Uw Bedrijf Waard?

Hij exploiteert in een naburig dorp de onderneming MOES BV. MOES doet montage, onderhoud en service. Leo’s bedrijf is weliswaar financieel gezond maar …. €650. 000 op tafel leggen is écht een brug te ver. En een rekensommetje leert dat de bank niet meer zal willen en kunnen financieren dan €275. waarde bedrijf bepalen.

Anders kunnen de rente- en aflossingen niet betaald worden. Helaas zijn de marktomstandigheden er niet naar om de werkelijke waarde te realiseren. Het aanbod van potentiële aspirant-kopers is beperkt: je moet wel uit de regio komen wil je deze bedrijfsactiviteiten met succes kunnen overnemen. En zo groot is het potentiële aanbod dus niet.

Waardebepaling Van Uw Bedrijf - Aan- & Verkopen Bedrijf

Het geheel overziend doet Roel besluiten om toch ook een lagere verkoopprijs vrede te hebben. De omstandigheden zijn nu eenmaal niet anders. Zo komen Roel en Leo toch tot een transactie: Roel’s holding ontvangt €400. 000 bij de notaris voor de aandelen. Deze koopsom wordt door Leo gefinancierd uit eigen middelen €75.

000 en een lening door Roel van €75. 000. Daarnaast wordt een earn-out overeengekomen. De earn-out geeft na 4 jaar nog een nabetaling op de aandelen van €100. 000 als de omzet stabiel blijkt. Door een passende financiële inkleding van de transactie ontvangt Roel toch per saldo €500. 000 voor zijn bedrijf.

Q & A Inzake Bedrijfsovernames In Het Mkb

Op tijd beginnen met bedrijfsovername loont. Zo voorkomt u onaangename verrassingen bij bedrijfsoverdracht! Een eerste oriënterende schatting? De Waardeschatter MKB helpt u op weg! .

De waardebepaling van uw bedrijf is een belangrijke eerste stap bij bedrijfsovername - waarde bedrijf bepalen. Daarvoor zijn drie belangrijke redenen. Op de eerste plaats krijgt u zo zicht op de mogelijke verkoopopbrengst van uw bedrijf. De verkoopprijs bij bedrijfsoverdracht vormt zo de basis voor uw toekomstige plannen. Daarnaast volgt uit een waardering verbeterpunten.

Onderneming Verkopen: Discreet, Succesvol En Snel.

Daarmee realiseert u een waardestijging: de basis voor een beduidend hogere verkoopprijs. Tenslotte is een goede waardering een solide onderbouwing van uw vraagprijs. Zo staat u beslist sterker bij de onderhandelingen met koper van uw bedrijf.‘Wat is mijn bedrijf waard?’ is daarom een terechte vraag wanneer ondernemers hun bedrijf willen verkopen.

Een snelle schatting van de waarde kan worden verkregen met de MKB WaardeSchatter. Deze geeft op basis van een beperkt aantal financiële gegevens een bedrijfswaardering. De uitkomsten van deze waardering zijn de intrinsieke waarde, de rentabiliteitswaarde, de verbeterde rentabiliteitswaarde en een Discounted Cashflow methode. Door de beperkte invoer van bedrijfseconomische gegevens geeft de waardebepaling met de MKB WaardeSchatter slechts een ruwe indicatie.

Bedrijf Verkopen - Professionele Aanpak

De meest zuivere waarderingsmethode is de Discounted Cashflow methode. De discounted cashflow methode kennen we in diverse varianten. Voorbeelden zijn de WACC methode, de Adjusted Present Value methode en de Cash To Equity methode. Het nadeel is dat meer bedrijfseconomische gegevens nodig zijn. Maar ook de bedrijfsstructuur, de organisatie en de marktpositie wegen mee.

Maar de voordelen zijn dat de waardebepaling geeft een betrouwbare uitkomst; laat de verbeterpunten zien waardoor waardeverbetering ontstaat; de waarderingsuitkomst een betere onderbouwing biedt voor prijsonderhandelingen; Kenmerkend voor de Discounted Cashflow methode is dat deze toekomstige kasstromen op een of andere manier contant maakt (bedrijf verkopen). Zo sluit dat ook het beste aan bij het belang van de koper.

De Waardebepaling Van Je Bedrijf

Wanneer je een bedrijf wilt overnemen, dan verdient de financiële administratie van het bedrijf in kwestie natuurlijk de aandacht. Een boekhoudkundig onderzoek mag dan ook niet ontbreken in het proces dat bedrijfswaardering heet. Dit specifieke onderzoek wordt in vaktechnische termen ook wel een due diligence onderzoek genoemd, waarbij de verstrekte informatie getoetst wordt op de juistheid ervan.

Wat Is Jouw Bedrijf Waard? - Waardebepaling Van Een BedrijfWaardebepaling Van Een Bedrijf
Waardebepaling Van Uw Bedrijf - Aan- & Verkopen BedrijfBedrijf Verkopen - 20 Jaar Kennis En Ervaring

Ook fiscale en juridische aspecten van een bedrijfsovername vallen onder de reikwijdte van een due diligence onderzoek, net zoals de commerciële kant van het verhaal. Denk hierbij aan een overzicht van de klanten, contracten, overeenkomsten met medewerkers, leveranciers, afnemers, huurverplichtingen, leaseverplichtingen en vergunningen. Overigens is het goed om te weten dat je als koper verplicht bent om dit specifieke onderzoek uit te laten voeren.

Waardebepaling Van Een Bedrijf

18 juli 2012 De Redactie Hoeveel is mijn bedrijf waard? Wat de gek er voor geeft? Vijf keer de netto winst? Er bestaan een hoop misverstanden. In dit artikel ontdekt u hoe het dus wel moet. En dat is simpeler dan u denkt. Het waarderen van bedrijven is geen boekhoudkundige of juridische aangelegenheid maar een economisch vraagstuk: boekhouders kijken naar het verleden en economen naar de toekomst.

Zo kon niemand bijvoorbeeld aan zien komen dat de aandelen in de jaren tachtig zouden stijgen met 300% en de afgelopen jaren dalen met 50%. Bij waardebepaling ligt de essentie niet in de formules - waarde bedrijf bepalen. De waarde van een bedrijf is slechts te benaderen, nooit exact vast te stellen. Een bedrijf is waard datgene wat je ermee in de toekomst kan verdienen.

De Waardebepaling Van Uw BedrijfEen goede adviseur denkt hierbij net als de ondernemer en 'droomt mee in de toekomst', met de prognoses, maar blijft 'met de voeten op de grond'. Verder is de waarde niet gelijk aan de prijs. Eerst dient de waarde te worden bepaald en dan pas de prijs. De prijs is een kwestie van onderhandelen of, zoals u wilt, handjeklap. waardebepaling bedrijf.

Waarom zou ik mijn bedrijf verkopen?

U heeft jarenlang gewerkt om uw bedrijf te brengen waar het momenteel is. Dit is niet zomaar iets, dus voor de verkoop van het bedrijf moet u zeker zijn van uw zaak. En dit kan, want er zijn meerdere valide redenen om een onderneming van de hand te doen. De meest voorkomende is dat verkoop vaak een enorme som geld oplevert. Verder gaat men vaak to verkoop van het bedrijf over als pensioen aanstaande is. Bovendien zijn er mensen die op zoek zijn naar iets nieuws en graag een nieuw avontuur beginnen met de opbrengst van verkoop van hun oude onderneming. Helaas komt het ook voor dat een conflict tussen ondernemers ervoor zorgt dat de onderneming in de huidige vorm niet langer houdbaar is. Kortom, er zijn veel goede redenen denkbaar om de lastige beslissing te nemen om een bedrijf te verkopen.

Waarom zou ik een bedrijf kopen?

Een bedrijf kopen doet u niet zomaar. Toch kan het veel voordelen hebben vergeleken met het ‘from scratch’ starten van een bedrijf. Ten eerste draait het bedrijf al, het genereert gelijk inkomsten. Daarnaast kunt u gelijk invloed uitoefenen en veranderingen uitvoeren. Wat in de praktijk erg vaak voorkomt, is dat concurrenten elkaar overkopen. Zo kan groei sneller gerealiseerd worden, kan er geprofiteerd worden van elkaars expertise en staat u sterker in de markt.

Hoe wordt de waarde van een bedrijf bepaald?

Er is geen universeel geaccepteerde juiste manier om de waarde van een bedrijf te berekenen. Het is eerder een zo precies mogelijke schatting van de waarde van het bedrijf. In het algemeen kan worden gezegd dat de waarde bepaald word door naar het verleden van de onderneming (de accountingmethode) of door naar de toekomstige verwachte geldstromen te kijken (de economische benadering). Belangrijk is ook om te onthouden dat de waardebepaling bijna nooit gelijk is aan de prijs die uiteindelijk voor het bedrijf bepaald wordt. Dit heeft de maken met de verloop van de gedane onderhandelingen en de beschikbare informatie bij beide partijen.

Wanneer in het proces moet ik een advocaat inschakelen?

Een advocaat ondernemingsrecht kan u helpen gedurende alle fases van het koop- of verkoopproces. Er is enorm veel om rekening mee te houden en een advocaat kan u helpen om het overzicht te bewaren en u advies te geven over het proces gevolgd dient te worden. Het is daarom raadzaam gelijk een advocaat te raadplegen wanneer u de nadenkt over de koop of verkoop van een bedrijf. Uiteindelijk kan deze advocaat uw belang ook behartigen bij de onderhandelingsfase en ervoor zorgen dat de overname juridisch op de goede manier verloopt. Zo voorkom je dat bijkomende juridische conflicten ontstaan, die kunnen zorgen voor een hoop extra gedoe.

Voor welke soort transactie moet ik kiezen?

Bij de verkoop van een bedrijf kunt u de aandelen verkopen, maar ook de activa en de passiva. Een aandelenverkoop komt veel vaker voor en dan gaat ook echt het eigendom van het bedrijf over op de andere persoon.

Beiden zijn gericht op het verantwoorden van informatie en zeggen niets over de toekomst. De winst is een onjuist gegeven om op te waarderen. Winst is manipuleerbaar, door bijvoorbeeld het treffen van voorzieningen, stelselwijzigingen, belastinglatenties (winst is opinie, geld is een feit). De waarde zoals die door het bedrijf is opgesteld in de jaarrekening is de verkeerde waarde, de nominalistische waarde (nominalistisch wil zeggen dat er geen rekening wordt gehouden met de tijdswaarde van geld).

Waarde Bedrijf Bepalen Door Een Professioneel Adviseur

De eerste zijn erg simpel en de laatste wat moeilijker. De systematiek van de hypotheek met een vaste betaling per maand/ jaar kent iederen en geeft een beeld hoe je kan aankijken tegen het waarderen van een bedrijf. Stel. U krijgt vandaag van uw de bank een hypotheek van 40.

More from Makelaarsland

Navigation

Home

Latest Posts

Kantoor Kamer Huren

Published Feb 27, 21
6 min read